Συγγραφέας: Δημήτρης Ράπτης
Είδος: Φιλοσοφία
Έτος: 2015
Σχήμα: 17x24cm
Σελίδες: 640

Η Φιλοσοφία ώς επιστατούσα επιστήμη

Μια γνωσιολογική μελέτη, που αποσκοπεί να καταστήσει κατανοητό ότι η φιλοσοφία είναι επιστήμη, και μάλιστα η επιστατούσα. Είναι μια υπομονετική διαδρομή σε όλο το πλάτος της φιλοσοφίας, που εξηγεί πώς οι δύο βασικές συνιστώσες της ύπαρξης, η ιδεαλιστική και η υλιστική, διαπερνούν με συνέπεια ολόκληρο το φιλοσοφικό οικοδόμημα και πώς ο διαλεκτικός συγκερασμός των δύο κύριων φιλοσοφικών σχολών εδραιώνει ορθότερα τη γνώση και βελτιώνει πρακτικά τη ζωή.

Η διαλεκτική στη Γνώση και τη Ζωή
€25,00
ISBN: 978-960-7231-22-2