Συγγραφέας: Δημήτρης Τσαρδάκης
Είδος: Πολιτική φιλοσοφία
Έτος: 2017
Σχήμα: 14x21cm
Σελίδες: 288

Μία ανθρωπολογική και ψυχογενετική ανάλυση του καπιταλισμού

Το βιβλίο αυτό είναι μία ψυχογενετική ανάλυση των φυλογενετικών και ψυχολογικών παραγόντων, οι οποίοι, μέσα στην μακραίωνη ιστορία εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, συνέτειναν στην ανάδυση και, τελικώς, στην επικράτηση του καπιταλισμού, ως του επικρατέστερου οικονομικού συστήματος διαχείρισης των ανθρώπινων υποθέσεων.

Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού
€15,00
ISBN: 978-960-7231-30-7