Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού

Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού

€15,00
SKU : 978-960-7231-30-7

Μία ανθρωπολογική και ψυχογενετική ανάλυση του καπιταλισμού

Το βιβλίο αυτό είναι μία ψυχογενετική ανάλυση των φυλογενετικών και ψυχολογικών παραγόντων, οι οποίοι, μέσα στην μακραίωνη ιστορία εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, συνέτειναν στην ανάδυση και, τελικώς, στην επικράτηση του καπιταλισμού, ως του επικρατέστερου οικονομικού συστήματος διαχείρισης των ανθρώπινων υποθέσεων.